Hlavní stránka

Obsah

Historie pořádaných akcí

Rok 2017

Exkurze ZŠ Řeporyje

Dne 3. března 2017 navštívilo V. oddělení školní družiny Dopravní sál Fakulty dopravní. Po přivítání jsme si povídali o hlavních rozdílech železniční dopravy oproti ostatním druhům, např. dopravě silniční. Poté jsme se seznámili se základními principy řízení železničního provozu. Výklad byl doplněn praktickými ukázkami na reálném zařízení, které se běžně používá v reálném železniční provozu. Všichni žáci si rádi vyzkoušeli obsluhu těchto přístrojů a s nadšením sledovali výsledek svého snažení – rozjezd vlaku a jeho další pohyb po modelovém kolejišti.

Účastníci exkurze Obsluha zařízení
Účastníci exkurze Obsluha zařízení

Rok 2016

Exkurze jaro 2016

Kromě pravidelné výuky probíhající v Dopravním sále byly uskutečněny také exkurze středních škol. Na snímcích níže jsou zobrazeni studenti Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy dopravní Praha 1, Masná 18. Studenti si tak mohli vyzkoušet své teoretické znalosti při praktické obsluze zabezpečovacích zařízení.

Exkurze 2016 Exkurze 2016
Pohled na ovládání pultu reléového staničního zabezpečovacího zařízení Pohled na dispečery
Exkurze 2016 Exkurze 2016
Stanice Senohraby Signalista ve stanici Senohraby

Rok 2015

Výstavba modelové krajiny - léto 2015

Na počátku července 2015 proběhly proběhla první etapa výstavby modelové krajiny. Doplněny byly výpravní budovu do stanic Sedlnice a Davle. Ve většině stanic byla vybudována nová nástupiště. Do místnosti B204 byla dokončena krajina. Na celé stavbě se podíleli Železniční modeláři při DDM Kostelec nad Orlicí.

Modeláři 2015 Modeláři 2015
Členové pracovního týmu Pohled na hlavní trať ve směru Čerčany
Modeláři 2015 Modeláři 2015
Výpravní budova stanice Davle Výpravní budova stanice Sedlnice

Dny otevřených dveří 2015

Ve dnech 30. 1. 2015 a 13. 2. 2015 proběhly dny otevřených dveří Fakulty dopravní. Dopravní sál byl během exkurzí otevřen širé veřejnosti. Nejen budoucím zájemcům o studiu byl představen Dopravní sál za plného provozu. Vidět tak mohli základní obsluhu zabezpečovacích zařízení, kterou si mohli sami vyzkoušet. Získat mohli rovněž informace o projektové výuce.

dod2015 dod2015
Pohled na elektromechanické zabezpečovací zařízení Diskuze nad reléovým pultem

Exkurze kolegů z Žilinské univerzity

Dne 20. 1. 2015 zavítali na půdu Fakulty dopravní naši kolegové ze Žilinské univerzity z Fakulty provozu a ekonomiky dopravy a spojů. Hlavním cílem exkurze byla demostrace provozu Dopravního sálu a výměna vzájemných zkušeností a poznatků z oblasti zabezpečovací techniky. Podobná exkurze se konala v roce 2014 na půdě Katedry železniční dopravy Fakulty provozu a ekonomiky dopravy a spojů na Žilinské univerzitě.

exkzil2015 exkzil2015
Diskuze u reléového pultu Společná fotografie účastníků exkurze
exkzil2015
Vlak i strojvedoucí mají přestávku

Rok 2014

Delegace z Iráku

Dne 12. 11. 2014 zavítala na Dopravní sál delegace z Iráku. Jednalo o součást návštěvy této delegace na Fakultě dopravní.

ir2014 ir2014
Diskuze o železniční zabezpečovací technice Společná fotografie delegace s členy Dopravního sálu


© 2009-2017 - Tým DSFD
Nahoru