Hlavní stránka

Materiály

Materiály

Na této stránce můžete nalézt materiály o Dopravním sále Fakulty dopravní.

Brožura

Brožura obsahuje základní informace o Dopravním sálu jako součásti Fakulty dopravní. Dozvědět se zde můžete o součástech sálu, jeho vývoji a budoucích projektech, které se zde budou realizovat. Brožura je doplněna obrazovou přílohou.


Brožura v českém jazyce


Brožura v německém jazyce

Prezentace

Níže nabízíme výběr z prezentací Dopravního sálu.


Prezentace projektu 2016


Detailnější představení projektu2009-2017 - Tým DSFD
Nahoru