Hlavní stránka

Naši partneři

Naši partneři

AŽD Praha, s.r.o.

AŽD Praha, s.r.o., je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Další informace můžete nalézt na webových stránkách.

Adresa organizace:

AŽD Praha, s.r.o.
Žirovnická 2/3146
106 17 Praha 10
Web
logo_szdc
Logo AŽD Praha

Správce železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vznikla jako jedna ze dvou nástupnických firem při transformaci Český drah, státní organizace, k 1.lednu 2013. Předměty činnosti jsou zajišťování provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti, zajišťování údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty. Dále provádí kontrolu užívání železniční dopravní cesty, provozu a provozuschopnosti dráhy. Další informace můžete nalézt na webových stránkách.

Adresa organizace:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
Web
logo_szdc
Logo SŽDC

Železniční modeláři při DDM Kostelec nad Orlicí

Železniční modeláři při DDM Kostelec nad Orlicí se podílejí na výstavbě Dopravního sálu Fakulty dopravní. Podíleli se na výstavbě kolejiště Sedlnice a přilehlých úseků. Momentálně pracují na vyhotovení návěstidel pro tuto stanici a vyrábí komponenty potřebné pro dokončení krajiny v místnosti B204. Jedná se například o nástupiště, staniční budovy apod. Samotné dokončení krajiny bude probíhat v letních měsících 2015.

Kontaktovat je můžete na adrese:

Železniční modeláři při DDM Kostelec nad Orlicí
Příkopy 530
517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel: +420 732 171 538
Web
logo_szdc
Železniční modeláři při DDM Kostelec nad Orlicí
2009-2016 - Tým DSFD
Nahoru