Hlavní stránka

Lidé

Studentské práce

Většina Dopravního sálu vznikla jako studentské práce v rámci projektové výuky na Fakultě dopravní. Níže je uveden přehled již obhájených prací a také návrh řešených témat pro budoucí studenty. Témata mohou být dle rozsahu řešena jako semestrální práce, bakalářská práce, u rozsháhlejších témat i jako diplomová práce. V případě zájmu je po konzultaci s vedoucími navrhnout a vypsat téma vlastní. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Volná témata

Automat ASVC dle GVD

Diagnostický sklad

Diagnostika – prohlížedlo archivů

Univerzální TZZ

Editor JŘ

Základní dopravní dokumentace

Spínání zdrojů

Testovací přípravky na elektroniku

Obhájené práce

Ing. Dušan Kamenický

Bakalářská práce:
Reléové zabezpečovací zařízení pro Dopravní laboratoř Fakulty dopravní

Diplomová práce:
Vizualizace funkce reléového zabezpečovacího zařízení blokového typu AŽD 71

Bakalářská práce na MUVS:
Výuka železniční zabezpečovací techniky

Ing. Tomáš Konopáč

Bakalářská práce:
Elektromechanické zabezpečovací zařízení dopravní laboratoře Fakulty dopravní

Diplomová práce:
Návrh implementace systému ETCS do prostředí dopravní laboratoře Fakulty dopravní

Ing. Petr Koutecký

Bakalářská práce:
Simulátor elektronického stavědla s JOP

Diplomová práce:
Elektronické stavědlo pro Dopravní sál FD ČVUT

Bc. Jan Hopp

Bakalářská práce:
Algoritmy řízení pohybu vozidel v odstavném nádraží Dopravní laboratoře FD

Ing. Tomáš Paldus

Diplomová práce:
Strategie rozvoje Dopravního sálu FD

Bc. Lukáš Petřík

Bakalářská práce:
Návrh implementace elektrodynamikého zabezpečovacího zařízení do prostředí Dopravního sálu Fakulty dopravní

Ing. Martin Hönig

Diplomová práce:
Řídící modul modelové lokomotivy pro dopravní laboratoř FD ČVUT

2009-2016 - Tým DSFD
Nahoru