Hlavní stránka

Obsah

Studentské práce

Většina Dopravního sálu vznikla jako studentské práce v rámci projektové výuky na Fakultě dopravní. Níže je uveden přehled již obhájených prací a také návrh rámcových témat pro budoucí studenty. Témata mohou být dle rozsahu řešena jako semestrální práce, bakalářská práce, u rozsáhlejších témat i jako diplomová práce. V případě zájmu je po konzultaci s vedoucími možnost navrhnout a vypsat téma vlastní. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Volná témata

Automatické stavění cest

Navrhněte a realizujte systém automatického stavění cest podle daného bezkonfliktního GVD. Analyzujte nejvhodnější okamžik pro přípravu vlakové cesty.

Úložiště pro diagnostiku

Navrhněte a implementujte úložiště pro systém diagnostiky pro dopravní sál FD ČVUT. Hlavní úkolem systému bude koncentrace a uchování dat. Navržený systém uložení má umožnit rychlé vyhledání požadovaného záznamu podle daných kritérií, jako je datum, čas, typ události apod.

Prohlížeč archivů diagnostiky

Navrhněte a implementujte modulární systém diagnostiky pro dopravní sál FD ČVUT. Hlavní úkolem systému bude koncentrace a uchování dat, jejich online vizualizace a vizualizace archivních dat z minulosti včetně možností filtrace a vyhledávání. Výhodou znalost jazyka C#.

Univerzální TZZ

Analyzujte, navrhněte a popište rozhraní pro univerzální TZZ. Rozhranní k SZZ by mělo být univerzální bez ohledu na konkrétní typ použitého TZZ (autoamtické hradlo, automatický blok). Implementujte konkrétní funkční moduly s navrženým rozhraním do mikrokontroléru (AH88, ABE).

Editor JŘ

Navrhněte a realizujte nástroj pro editaci jízdního řádu pro dopravní sál. Nástroj by měl umožňovat intuitivní vytváření a editaci trasy vlaku a parametrů vlaku.

Základní dopravní dokumentace

Analyzujte požadavky na základní dopravní dokumentaci a vytvořte ZDD pro jednotlivé stanice na Dopravním sále.

Ovládání a diagnostika zdrojů

Navrhněte a realizujte HW pro ovládání a dohled průmyslových spínaných napájecích zdrojů. Jsou požadovány galvanicky oddělené spínací výstupy na 230V a měřící část proudů a napětí jak na primární straně zdroje, tak i sekundární. Je požadované ovládání a přístup k měřeným hodnotám přes rozhraní Ethernet.

Testovací přípravky na elektroniku

K provozované elektronice kolejiště navrhněte a realizujte testovací přípravky. Přípravky musí umožňovat snadné otestování základní funkčnoti elektroniky, jako např. detekci zkratu u KO, funkčnost stavění výhybky do obou poloh u elektorniky přestavníku, funčknost všech vstupů/výstupů u IO desky apod.

Simulátor ETCS – RBC

Seznamte se s funkcí radioblokové centrály (RBC) systému ETCS dle dostupných specifikací. Navrhněte a realizujte simulátor RBC pro potřeby dopravního sálu FD ČVUT s vazbou na modelové kolejiště.

Simulátor ETCS – vozidlová část

Pro připravovaný simulátor ETCS se seznamte s vozidlovou částí tohoto systému. Implementujte vozidlovou část, která bude umožňovat simulovat funkci systému dle dostupných specifikací.

Obhájené práce

Ing. Dušan Kamenický

Bakalářská práce:

Reléové zabezpečovací zařízení pro Dopravní laboratoř Fakulty dopravní

Diplomová práce:

Vizualizace funkce reléového zabezpečovacího zařízení blokového typu AŽD 71

Bakalářská práce na MUVS:

Výuka železniční zabezpečovací techniky

Ing. Tomáš Konopáč

Bakalářská práce:

Elektromechanické zabezpečovací zařízení dopravní laboratoře Fakulty dopravní

Diplomová práce:

Návrh implementace systému ETCS do prostředí dopravní laboratoře Fakulty dopravní

Ing. Petr Koutecký

Bakalářská práce:

Simulátor elektronického stavědla s JOP

Diplomová práce:

Elektronické stavědlo pro Dopravní sál FD ČVUT

Ing. Martin Hönig

Diplomová práce:

Řídící modul modelové lokomotivy pro dopravní laboratoř FD ČVUT

Bc. Jan Hopp

Bakalářská práce:

Algoritmy řízení pohybu vozidel v odstavném nádraží Dopravní laboratoře FD

Ing. Tomáš Paldus

Diplomová práce:

Strategie rozvoje Dopravního sálu FD

Ing. Lukáš Petřík

Bakalářská práce:

Návrh implementace elektrodynamikého zabezpečovacího zařízení do prostředí Dopravního sálu Fakulty dopravní

Diplomová práce:

Specifikace požadavků na simulátor stanoviště strojvedoucího s ETCS

Tato práce poskytuje stručný náhled do problematiky železničních simulátorů a shrnuje jejich nasazení ve světě. Dále popisuje požadavky na simulátor stanoviště strojvedoucího s ETCS. Je navržena architektura simulátoru a návod pro jeho implementaci. Specifikace ETCS jsou analyzovány a převedeny do přehlednější podoby.

Ing. Jan Červenka

Diplomová práce:

Implementace displeje mobilní části ETCS

První část této diplomové práce slouží jako úvod do zabezpečovače ETCS a také popisuje funkce jeho DMI jednotky. Druhá část představuje hardware a software platformu, vysvětluje proces implementace DMI aplikace a slouží jako dokumentace API.

© 2009-2017 - Tým DSFD
Nahoru