Hlavní stránka

Předměty

Od zimního semestru 2016/2017 došlo k zavedení blokové výuky - dřívější předměty 20ZTH, 20TZ a 20TZC byly sloučeny do nového předmětu 20RIZE vyučovaného v intenzivní formě tři dny v týdnu po šesti hodinách po dobu pěti týdnu v zimním semestru. Hodinová dotace byla zachována. V rámci předmětu probíhá praktická výuka na Dopravním sále.

Více infromací o předmětu 20RIZE

Materiály k výuce

Materiály pro předměty jsou uloženy na fakultním síťovém disku.


Cesta: H:/Studenti/K620/zkratka_predmetu/...
U zkratky předmětu neuvádějte číslo ústavu, například RIZE.

2009-2016 - Tým DSFD
nahoru