Hlavní stránka

Zaměření dopravního sálu

Dopravní sál Fakulty dopravní ČVUT v Praze je laboratoř určená pro praktický výzkum a vzdělávání v oblasti železniční zabezpečovací techniky a technologie řízení železniční dopravy. Laboratoř spadá pod Ústav dopravní telematiky.

Dominantou laboratoře je modelové kolejiště, které umožňuje simulovat reálnou infrastrukturu. V rámci výzkumu jsou pomocí simulací testovány nově vyvíjené systémy pro řízení a zabezpečení železničního provozu. Díky tomu lze vytvářet návrhy pro zlepšení kvalitativních parametrů provozu železniční dopravy a to zejména z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti.

Dopravní sál se stal také významnou pomůckou při výuce studentů. Bez reálných následků zde lze procvičovat technologii řízení železničná dopravy. Praktická výuka v sále slouží jako doplnění teoretických znalostí studentů. Ti si mohou vyzkoušet ovládání jednotlivých přístrojů sloužících pro zabezpečení jízdních cest.

Dopravní sál je rovněž součástí projektově orientované výuky Fakulty dopravní, kdy se vybraní studenti stávají součástí kolektivu pracujícím na dalším rozvoji Dopravního sálu. Tím se profilují do jednotlivých odvětví oboru zabezpečovací techniky a tím získávají větší možnost uplatnění pro svoje budoucí zaměstnání.

Důležitou součástí činnosti Dopravního sálu jsou exkurze. Tím dochází k popularizaci oboru pro širokou veřejnost a k rozšíření zájmu o železniční dopravu.2009-2016 - Tým DSFD
nahoru